full service van a tot z

De implementatie van een nieuwe hr-software tool heeft altijd een grote impact op de organisatie. Het gaat over gevoelige materie en bovendien zullen de medewerkers de tool zelf gaan gebruiken. Dat betekent dat er bij de implementatie rekening moet gehouden worden met alle stakeholders en dat er voorzichtig en planmatig moet gewerkt worden.

U staat er niet alleen voor. Wij gidsen u doorheen het ganse proces en wij begeleiden u doorheen de diverse fasen, van de eerste analyse tot en met de oplevering en ingebruikname. Ook hierna kan u uiteraard op onze diensten blijven rekenen en waken wij samen met u over de correcte werking. Uw organisatie staat per slot van rekening ook niet stil en wij blijven er voor zorgen dat onze tools goed aansluiten op uw processen.

optimalisatie van hr-processen

Een nieuwe tool is altijd een goede gelegenheid om de bestaande processen tegen het licht te houden. Op basis van de ervaringen bij onze andere klanten kunnen we u suggesties doen over alternatieve werkwijzen die misschien efficiënter zijn. Bij aanvang van het implementatietraject organiseren wij samen met u enkele workshops. Tijdens deze workshops bekijken wij in detail hoe de processen georganiseerd zijn en of deze naar de toekomst anders moeten georganiseerd worden. Het is belangrijk dat we dit doen alvorens we aan de configuratie van de tool beginnen.

project management

Omwille van de gevoeligheid en de impact is elke implementatie voor ons een project dat we met de nodige zorg aanpakken. We hanteren hiervoor een vaste projectmethodologie. Deze onderscheidt verschillende fasen en voorziet in de oprichting van een stuurcomité (eventueel één of meerdere werkgroepen). Dit orgaan is samengesteld uit medewerkers van epowerhr en van de klant. Samen waken zij over de goede uitvoering van het contract. Dit orgaan biedt de klant eveneens de mogelijkheid om zaken te escaleren zodat zij met prioriteit kunnen behandeld worden indien nodig.

IT support & services

Onze eerste contactpersonen bij de klant zijn meestal de medewerkers van HR. Vaak hebben zij geen kaas gegeten van specifieke IT-onderwerpen. Geen probleem! Wij nemen rechtstreeks contact op met de IT-dienst en zorgen voor een brugfunctie tussen IT en HR. Technische problemen kaarten wij met IT aan zodat HR zich daar zo weinig mogelijk zorgen over hoeft te maken. Onze support dienst is continu bereikbaar voor alle vragen via support@epower.be en op het nummer +32 3 293 66 38.

change management

De impact van de introductie van een nieuwe tool mag niet onderschat worden. Ook dit maakt deel uit van onze aanpak. We adviseren u over de verschillende initiatieven die moeten genomen worden in kader van de ingebruikname van een nieuwe tool. Communicatie en opleiding zijn hier van cruciaal belang. Wij voorzien altijd in een opleiding van de HR-medewerkers en suggereren dat HR vervolgens zelf informatiesessies geeft aan de medewerkers.

Wil u nog een stapje verder gaan en wil u liever dat wij zoveel mogelijk werk van u overnemen, dan kunnen wij ook een consultant ter beschikking stellen die een aantal zaken bij u voor zijn rekening neemt. Dit zit echter niet in onze standaard dienstverlening inbegrepen.

onze partners

Microsoft Partner Netwerk

epowerhr is reeds lange tijd lid van het Microsoft Partner Netwerk. Door het behalen van de competentie “Silver Application Development” kunnen we rekenen op tal van voordelen en ondersteunende diensten van Microsoft voor de verdere ontwikkeling van onze hr-software oplossingen.

Connexys

Connexys is de Nederlandse marktleider op vlak van rekruteringssoftware. epowerhr heeft een strategische partnership afgesloten met Connexys en verdeelt en implementeert Resource Manager in België. Resource Manager is een uitermate veelzijdige tool die u helpt uw rekruteringsprocessen zo efficiënt mogelijk te organiseren en u via koppelingen met tal van sociale media en een slimme zoek- en matchingtechnologie toegang geeft tot de juiste kandidaat.

nuttige links

We hebben ondertussen een heleboel links verzameld met nuttige informatie over alles wat met HR te maken heeft. Klik hier om het overzicht te bekijken.

contacteer ons

meer weten over onze hr-software oplossingen en diensten? neem dan nu contact met ons op!

wij maken graag een afspraak om onze oplossingen voor te stellen in een demo
contacteer ons