stimuleer de ontwikkeling van uw medewerkers – competentiemanagement en functiebeschrijving

Een functiebeschrijving, al dan niet met competentieprofiel, is een zeer goed ingeburgerd en wijd verspreid hr-instrument. Het wordt gebruikt voor diverse doeleinden: loonclassificatie, performance management, doorgroei, ontwikkeling, 360° feedback enz. Aangezien een functie echter constant aan verandering onderhevig is, komt het vaak voor dat er diverse versies beginnen circuleren en dat het onduidelijk wordt welke versie de meest actuele is.

Een centraal digitaal klassement, toegankelijk voor medewerkers, leidinggevenden en hr, kan hier een oplossing bieden. Onze tools zijn toegankelijk voor iedereen (weliswaar met gepersonaliseerde toegangsrechten), waardoor het niet langer nodig is om documenten te mailen en het risico van verschillende versies komt te vervallen. De hr-ploeg moet ook maar één versie onderhouden en eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk voor alle betrokkenen raadpleegbaar. U kan ervoor kiezen om de volledige functiecatalogus open te stellen voor alle medewerkers. Het voordeel hiervan is dat mensen meer zelf hun loopbaan in handen nemen en op zoek gaan naar doorgroeimogelijkheden.

Ook competenties kunnen op een zelfde manier beheerd worden. Net zoals functiebeschrijvingen zijn ook zij onderhevig aan veranderingen. Het is mogelijk diverse soorten competenties te beheren: technische competenties, kerncompetenties of gedragscompetenties al dan niet gelinkt aan de functie.

Deze module voor competentiemanagement en beheer van functiebeschrijvingen kan perfect gecombineerd worden met de Performance Management module. Bij de start van de performance management cyclus worden bvb de resultaatsgebieden uit de functiebeschrijving overgenomen en aangeboden in het beoordelingsdocument. Voor elk van hen kunnen dan aandachtspunten genoteerd worden. Hetzelfde geldt voor de competenties.

  • competentiewoordenboek volgens eender welk model
  • resultaatsgebieden
  • competenties met of zonder gedragsindicatoren
  • competentieniveaus of specifieke schaal
  • functies en functiefamilies
  • doel en dimensies van een functie
  • functiecatalogus
  • competentiebeoordeling a.h.v. niveaus of score
  • zelfevaluatie
  • weging per resultaatsgebied
ik wil een demo

wil je meer weten over deze oplossing?

wij maken graag een afspraak voor een demo
ik wil een demo