naar een betere performantie van uw organisatie – performance management

De performance management cyclus is de achilleshiel van elk modern bedrijf. Het is meermaals bewezen dat de performantie van de organisatie staat of valt met de mate waarin medewerkers feedback krijgen van hun leidinggevenden. Alleen zo bent u er zeker van dat elke medewerker een positieve bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen. En toch hebben heel wat organisaties moeilijkheden om deze cyclus goed te organiseren. De cyclus wordt vaak door de leidinggevenden als zeer zwaar ervaren waardoor gesprekken met medewerkers meermaals worden uitgesteld of zelfs niet plaatsvinden.

Het digitaliseren van deze cyclus is een voor de hand liggende oplossing. Een belangrijk voordeel hiervan is immers dat de administratieve last van het proces voor de leidinggevende én hr wordt beperkt. De centrale hr-ploeg kan in onze performance management module op eenvoudige wijze groepsdoelstellingen voor alle (of voor welbepaalde groepen van) medewerkers invoeren, een nieuwe cyclus lanceren, opvolgen of elke leidinggevende zijn gesprekken heeft ingepland en afgewerkt, de kwaliteit van de ingevoerde doelstellingen nakijken enz. Kortom, de last voor de leidinggevende is een stuk lager dan bij een papieren proces en hr heeft permanent een accuraat zicht op de voortgang van het proces.

Nog belangrijker echter is de positieve impact van een digitaal proces op de betrokkenheid van de medewerker. Doordat de medewerker permanent toegang kan krijgen tot zijn beoordelingsdocument, wordt hij veel actiever bij het beoordelingsproces betrokken en zal hij zich zelf veel meer als eigenaar ervan opstellen. Het is niet langer alleen een taak van de leidinggevende, de medewerker zit mee aan het stuur van zijn eigen beoordeling en van zijn eigen loopbaan. De medewerker zal ook actiever ontwikkelbehoeften suggereren en hr kan via de tool gemakkelijk opvolgen welke deze zijn en welk ontwikkelaanbod hieraan het beste beantwoordt.

Onze performance management module brengt het personeelsbeleid en de performantie van uw organisatie naar een hoger niveau!

 • persoonlijk ontwikkelingsplan
 • functiegebonden verantwoordelijkheden
 • individuele en teamdoelstellingen
 • collectieve doelstellingen
 • persoonlijke kladblok voor notities
 • automatische berekening van totale score
 • loopbaanverwachtingen
 • sterktes en verbeterpunten
 • cyclus met één of meerdere gesprekken
 • zelfevaluatie
 • beoordeling op basis van projecten
 • notificaties en e-mails
ik wil een demo

wil je meer weten over deze oplossing?

wij maken graag een afspraak voor een demo
ik wil een demo