één plaats voor al uw personeelsgegevens – personeelsadministratie

U beheert zeer veel gegevens van uw medewerkers. Vaak zitten deze gegevens echter op verschillende plaatsen en zijn deze gegevens niet toegankelijk voor de medewerker zelf.

Onze module personeelsadministratie biedt u de mogelijkheid op één centrale plaats alle personeelsgegevens te beheren. Via één of meerdere interfaces nemen we de gegevens over die u in uw payroll- en/of ERP-applicatie bijhoudt en daar kunnen de meest uiteenlopende andere gegevens aan worden toegevoegd zoals woon-werk verkeer en noodcontacten. U kan er allerhande attesten en ingescande documenten in opladen zodat u permanent over een up to date online archief beschikt. Alle beoordelingsdocumenten en gevolgde opleidingen worden eveneens bijgehouden zodat u ook een historiek per medewerker hebt.

U kan vervolgens kiezen om de persoonlijke gegevens raadpleegbaar te maken voor de medewerker. We merken dat de toegang tot de eigen gegevens een band van vertrouwen schept tussen de medewerker en zijn werkgever en dat dit de juistheid van de gegevens fors ten goede komt.

Deze module bevat ook een organigram en een “wie is wie?”. U krijgt op overzichtelijke wijze de structuur van uw organisatie voorgesteld en de medewerkers kunnen op zoek gaan naar een collega om informatie zoals telefoon of afdeling te raadplegen.

  • opvragen informatie van collega’s
  • organogram
  • contractgegevens
  • loopbaan
  • woon-werk verkeer
  • attesten en diploma’s
  • gezinssituatie en noodcontacten
  • bijlagen
  • verloning en voordelen
  • langdurige afwezigheden
ik wil een demo

wil je meer weten over deze oplossing?

wij maken graag een afspraak voor een demo
ik wil een demo