vind de juiste kandidaat in de huidige genetwerkte maatschappij – werving en selectie

De processen voor rekrutering en selectie ondergaan ingrijpende veranderingen. In de huidige genetwerkte maatschappij moet de werkgever immers veel actiever dan vroeger op zoek gaan naar de geschikte kandidaat. Hij kan hierin niet voorbij aan de sociale media. Maar je weg vinden hierin is geen sinecure!

Resource Manager helpt je op weg. Dankzij een zeer grote connectiviteit is het posten van vacatures op diverse jobboards en sociale media een fluitje van een cent. En wil je zelf op zoek gaan naar latent werkzoekenden, dan helpt de “TextKernel” zoekmotor je om een behapbaar aantal kandidaten in kaart te brengen en te benaderen.

Wil je de leidinggevende actiever betrekken bij de rekrutering, dan kan je via een portaal gegevens met hen uitwisselen: de manager kan een vacature-aanvraag aan hr doorgeven en kan vervolgens via diezelfde portaal opvolgen welke personen zich kandidaat stellen en waar zij zich ergens in het selectieproces bevinden.

Ook hr-dienstverleners kunnen toegang krijgen tot je applicatie zodat ze gegevens over kandidaten meteen online kunnen ingeven en een papieren gegevensuitwisseling overbodig wordt.

Resource Manager biedt ook tal van workflow mogelijkheden. Tijdens de implementatie bespreken we met jou hoeveel workflows er nodig zijn en uit welke stappen deze moeten bestaan. In functie van deze workflows kunnen dan massa-acties uitgevoerd worden zodat elke kandidaat verzekerd is van een antwoord en een correcte opvolging.

Ben je op zoek naar een tool om de prestaties van freelancers op te volgen? Ook dat is mogelijk in Resource Manager. Je kan zelfs vacatures aan hen kenbaar maken via de tool zodat je niet via een tussenpartij moet passeren waardoor je een belangrijke kost kan vermijden.

Last but not least, Resource Manager geeft je alle noodzakelijke managementinformatie over lopende vacatures en de return van de verschillende wervingskanalen.

Resource Manager is een uitermate krachtige en veelzijdige applicatie en simpelweg een onontbeerlijke partner voor de moderne recruiter. Resource Manager is ontwikkeld door Connexys, Nederlandse marktleider op vlak van recruitment software, en gebouwd op het Force.com platform van Salesforce. epowerhr verdeelt en implementeert Resource Manager in België en integreert deze indien gewenst ook in de tools van epowerhr.

ik wil een demo

wil je meer weten over deze oplossing?

wij maken graag een afspraak voor een demo
ik wil een demo