Skip to main content

Talent reviews & successieplanning

Weet u als leidinggevende of HR-departement waar zich vandaag de goede talenten binnen uw organisatie bevinden? Voor successieplanning of doorgroeitrajecten is het handig bij te houden wie laag, gewoon of bovengemiddeld presteert. Onze talent review module sluit perfect aan bij deze behoefte. Onze gebruiksvriendelijke software is continu in beweging, waardoor uw HR-afdeling optimaal ondersteund wordt.

Vraag demo aan
HR Software - Talent reviews en successieplanning

Meet kwaliteiten van uw personeel

Hou uw high potentials in het vizier met talent management tools

Een gebruiksvriendelijke oplossing

Waar borrelt het van de motivatie of wie draagt te weinig bij tot het team? Dit is cruciale kennis voor de groei van uw onderneming. Onze talent review module, gebaseerd op de 9-box, brengt individueel potentieel en prestaties visueel in beeld. Rekruteerders, HR-medewerkers en leidinggevenden kunnen eenvoudig informatie per teamlid verzamelen. Deze module is enkel toegankelijk voor HR en management en geeft uw bedrijf een perfect overzicht van waar de talenten zich situeren. Door voldoende in te zetten op talent management ontstaat er intern een sfeer waarin uw medewerkers zich ondersteund, gemotiveerd en uitgedaagd voelen. Dankzij het inzicht in uw medewerkersbestand en de ontwikkeling van individuele werknemers, groeit ook het bedrijf. Via het centraliseren en updaten van personeelstalent, – feedback en -ambitie kan u bovendien inspelen op onvoorziene afwezigheden van teamleden omwille van bijvoorbeeld ziekte of vertrek van collega’s.

 • Overzicht met 9-box
 • Maatstaf voor loonsverhoging
 • Onbeperkte feedback
 • Snel toe te voegen
 • Ondersteuning bij evaluatiegesprekken
 • Sleutelrol voor HR
HR Software - Talent management
Optimaliseer uw personeelsbestand en hun talenten, maak een afspraak met Epowerhr.

Troeven

Volgende troeven onderscheiden ons van de concurrentie.

 • Overzicht met 9-box

9-box is een matrix met negen niveaus die potentieel en de prestaties van een individu weergeeft en bespreekbaar maakt. In welke mate haalt de medewerker de vooropgestelde doelstellingen? Beschikt hij of zij over de vereiste competenties? Heeft hij of zij een duidelijke ambitie om door te groeien? Op basis van deze vragen vult uw management het profiel aan.

 • Maatstaf voor loonsverhoging

Komen werknemers vragen naar loonopslag of heeft iemand veel potentieel en wilt u hem belonen? Als HR-medewerker kan u de talent management tool raadplegen en onder andere nagaan welke prestaties een werknemer geleverd heeft en welke feedback hij ontving. Op basis hiervan kunnen leidinggevenden en HR onderbouwd beslissen of de persoon een extra incentive verdient voor goede prestaties.

 • Onbeperkte feedback

U voegt zoveel feedback toe als u zelf wil. Wij begeleiden u bij het installeren van verschillende factoren in het platform, zoals: leerbereidheid, open voor feedback, omgaan met ambiguïteit, beïnvloedingsvaardigheden, resultaatgerichtheid, kritisch denkvermogen, besluitvaardigheid, cultuurfit en ambities van de medewerker. Consulteer één eigenschap of overschouw de gehele persoonlijke fiche van een werknemer.

 • Snel toe te voegen

Evoluties, succesvolle projecten, complimenten, … Al deze feedback van collega’s of klanten kunt u snel en eenvoudig toevoegen aan de profielen van uw werknemers. Het online platform – met persoonlijk kladblok – vervangt de talent review oefening in Excel of op papier. U geniet van een snelle en duidelijke opvolging en niets gaat verloren.

 • Ondersteuning bij evaluatiegesprekken

Onze talent review tool is uitermate geschikt om onderbouwde evaluatiegesprekken te voeren. Alle toegevoegde feedback heeft betrekking tot actuele situaties en cases en geeft inzicht in hoe de werknemer op dagelijkse basis presteert en functioneert.

 • Sleutelrol voor HR

De Epowerhr talent review module vervangt geen fysieke personen uit uw organisatie. Het HR-team blijft verantwoordelijk om de talent reviews op te starten en spoort managers aan de fiches regelmatig in te vullen en up te daten. Ondersteund door de tool, worden de resultaten tussentijds besproken en goedgekeurd met management, HR en collega’s.

Features

 • Bevragingsformulieren

Bereid een vragenformulier voor, test het en deel het met leidinggevenden.

 • Talent pools

HR kan een specifieke groep van medewerkers lanceren in een talent management oefening.

 • Cascade-bevraging

De vragen worden ingevuld door de leidinggevende en de bovenliggende hiërarchie. Afwijkingen in beoordeling tussen verschillende managers worden netjes bijgehouden.

 • Visuele weergave

Krijg accuraat inzicht in uw medewerkersbestand dankzij de visuele weergave in 9-box. Dit ondersteunt peer reviews en overleg met HR en alle betrokken managers.

 • Opent debat

De tool is een goed vertrekpunt voor individuele of gezamenlijke gesprekken omtrent de juiste mensen op de juiste plaats binnen de organisatie.

 • Set-up & follow-up actieplan

Maak gestructureerde actieplannen en volg ze eenvoudig op. Zo bent u op de hoogte van het huidige personeelsbestand en voorbereid op hoe het er in de toekomst kan uitzien.