Skip to main content

Personeelsadministratie

Het is voor organisaties vaak complex om alle gegevens van werknemers op één centrale plaats te beheren. Een Excel file voor noodcontacten, losse attesten in de kast of een Word-document met woon-werk verkeer. Herkenbaar? Dan zorgt Epowerhr voor een slimme oplossing die uw HR-processen vereenvoudigt. Wij ondersteunen u bij het gecentraliseerd bewaren van alle personeelsdata. Daarenboven is onze gebruiksvriendelijke tool voortdurend in beweging, waardoor uw HR-afdeling optimaal ondersteund wordt.

Vraag demo aan
HR Software - Personeelsadministratie

Stroomlijn uw gegevensbewaring

Centraliseer uw personeelsgegevens

Een gebruiksvriendelijk antwoord op uw verspreide personeelsadministratie

Epowerhr reikt eenvoudige software aan die de structuur van uw organisatie in kaart brengt en visueel voorstelt. Wij bezorgen u een uniform HRM-systeem dat nuttige data van al uw medewerkers bewaart. Digitaal en veilig. Het resultaat is inzicht en efficiëntie in uw bedrijf, haar organisatie en haar individuele medewerkers. Welke up-to-date informatie vindt u zoal terug op het dashboard?

Een wie-is-wie organigram: dat een helder zicht biedt op de huidige medewerkers, hun leidinggevenden en naaste collega’s.

Allerhande contactgegevens: van de huidige woonplaats van de medewerker tot diens noodcontacten.

Loopbaaninformatie: waaronder voorbije werkgevers en bijhorende takenpakketten.

Beoordelingsdocumenten: chronologisch geordende en eenvoudig te vergelijken evaluatiefiches.

Competentie-overzicht: weergave van onder meer behaalde diploma’s, talenkennis en technische expertise.

Ruimte voor attesten: onze personeelsadministratie tool biedt u ook de ruimte om tal van individuele attesten in te scannen en toe te voegen. Denk aan opleidings- of doktersattesten.

 • Digitaal personeelsdossier
 • Tijdsbesparend
 • Single Sign-On (SSO)
 • Transparant
 • GDPR-conform
 • Persoonlijke service
HR Software - Personeelsadministratie
Kan uw personeelsadministratie efficiënter? Contacteer gerust onze experts.

Troeven

Volgende troeven onderscheiden ons van de concurrentie.

 • Digitaal personeelsdossier

Een uitgebreid softwarepakket waar u uiteenlopende personeelsinformatie kan bewaren. Met één druk op de knop krijgt u een volledig overzicht van uw organisatie. Administratief werk en menselijke fouten worden beperkt tot een absoluut minimum.

 • Tijdsbesparend

Wanneer u kiest voor een efficiënt operationeel proces, blijft er meer tijd over voor de essentie zoals overleg met stakeholders, strategische ondersteuning van het management of persoonlijke teamgesprekken.

 • Single Sign-On (SSO)

Na de installatie door Epowerhr hebben medewerkers en leidinggevenden automatisch toegang tot het platform. Geen wachtwoorden invullen of vergeten dus.

 • Transparant

Alle gegevens zijn 24/24 en 7/7 beschikbaar, waardoor ook werknemers hun realtime personeelsdossier makkelijk kunnen raadplegen en aanpassen. Het gevolg? Geen overbodige vragen meer voor de personeelsdienst. Het transparant beschikbaar stellen van personeelsgegevens vergroot bovendien het vertrouwen tussen de medewerker en werkgever.

 • GDPR-conform

U neemt de eindbeslissing over de concrete bewaartermijn van personeelsgegevens en hun anonimisering. Onze software biedt alle middelen om data tijdelijk te bewaren conform de GDPR-eisen. Hoge geldboetes of datalekken vermijden? Onze experts adviseren u met plezier naar een correcte gegevensverwerking en -opslag.

 • Persoonlijke service

Heeft u een kleine of prangende vraag over onze HR-software voor, tijdens of na de implementatie? Epowerhr staat u bij met persoonlijke begeleiding.

Features

 • Gestructureerde onderbouw

Als onderneming is het belangrijk in te zetten op de fundamenten: een uniforme functielijst, heldere afdelingsstructuur en duidelijke rapporteringslijnen. Een overzichtelijke personeelsadministratie is een goede basis voor al uw HR-processen en maakt u wendbaar voor de toekomst.

 • Project- en rolregistratie

Medewerkers kunnen registreren op welke projecten ze werken en welke rollen ze hierin vervullen. Dit kan aangevuld worden met verworven competenties. Onze software laat toe die eenvoudig om te zetten naar een cv. Uw HR-afdeling beschikt zo over een interne en commerciële cv, nuttig bij het toelichten van uw inhouse kennis en profielen aan (huidige of nieuwe) partners.

 • Uitgebreide zoekmodule

Medewerkers hebben de mogelijkheid hun eigen profiel tot in de details in te vullen. Managers kunnen daardoor zeer gedetailleerd zoeken doorheen de personeelsdata, de projecten en de competenties. Wie zich ten volle engageert als medewerker, kan zo sneller gevonden worden voor interessante projecten.

 • Exportmogelijkheid

Personeelsinformatie uit de tool kan eenvoudig gedownload worden. Zo kan een organogram geëxporteerd worden zodat managers makkelijk de afdelingsstructuur en team structuur kunnen toelichten, bijvoorbeeld in een Powerpoint presentatie als voorbereiding op een team meeting.

 • Visualisatie loopbaan

Dankzij een visuele weergave kunnen medewerkers hun eigen loopbaan met helikopterblik bekijken. Ook leidinggevenden kunnen de individuele carrièretrajecten van medewerkers consulteren. Dit kan van pas komen voor beide partijen: ter voorbereiding van een persoonlijk ontwikkelingsgesprek, of om zo zicht te krijgen op mogelijke evoluties in de toekomst.

 • Persoonlijke gegevens

Op niveau van iedere medewerker worden al diens persoonlijke gegevens bewaard. De huidige woonplaats, gezinssituatie, noodcontacten, eventuele medische informatie, … HR kan de nodige informatie zo makkelijk, snel en foutloos oproepen.