Skip to main content

Personeelsadministratie

Onze gebruiksvriendelijke software brengt uw organisatie en haar personeel in kaart. Wij ondersteunen uw bedrijf met een uniform HRM-systeem dat alle nuttige data van uw individuele medewerkers centraliseert. Digitaal en veilig.

Ontdek meer
HR Software - Personeelsadministratie

Features

Het is voor organisaties vaak complex om alle gegevens van werknemers op één centrale plaats te beheren. Epowerhr zorgt voor een slimme oplossing die uw HR-processen vereenvoudigt. Wij ondersteunen u bij het gecentraliseerd bewaren van uiteenlopende personeelsdata, waaronder contactgegevens in geval van nood en behaalde diploma’s.

 • Wie-is-wie organogram
 • Allerhande contactgegevens
 • Loopbaaninformatie
 • Overzicht projecten en competenties
 • Ruimte voor attesten
 • GDPR-conform
 • Uitgebreide zoekmodule
 • Export naar Excel, PDF, …

Job & competence profiler

Epowerhr maakt het mogelijk om functieomschrijvingen vanuit een centrale plek te beheren. HR dient slechts één versie van de functiebeschrijving te onderhouden die steeds raadpleegbaar is voor uw team. Het beschikbaar stellen van functiebeschrijvingen kan medewerkers aanmoedigen om hun verdere carrière binnen het bedrijf uit te stippelen.

Ontdek meer
HR Software - Job en competence profiler

Features

Circuleren er verschillende versies van functiebeschrijvingen en competentieprofielen? Epowerhr zorgt ervoor dat u deze omschrijvingen vanaf nu vlot kan centraliseren en gemakkelijk kan consulteren en inzetten. Een goede basis voor diverse HR-processen.

 • Transparante functiebeschrijving
 • Eenvoudig aanpasbaar
 • Overzichtelijk functiehuis
 • Competentiewoordenboek
 • Technische vaardigheden
 • Generieke en functiespecifieke competenties

On-& offboarding

Onze software zorgt voor een gestructureerd on-en offboarding proces. Elke stakeholder heeft zicht op de uit te voeren acties. Medewerkers kunnen op een goede manier hun job starten en het vertrek verloopt efficiënt.

Ontdek meer

Features

Heeft u verschillende lijsten om alle onboarding en offboarding activiteiten op te volgen? Onze software zorgt ervoor dat alles gecentraliseerd wordt en acties tijdig uitgevoerd kunnen worden. Zo krijgt elke medewerker een goede start en een vlekkeloos einde.

 • Checklist acties
 • Overzicht voor leidinggevende
 • Overzicht voor medewerker
 • Dashboard met taken
 • Onboarding taken
 • Offboarding taken

Opleiding & ontwikkeling

Wij bundelen het volledige opleidingsaanbod op één centrale plaats, vrij te raadplegen door uw medewerkers en leidinggevenden. Men kan zichzelf inschrijven voor opleidingen, of cursussen die geen deel uitmaken van de catalogus voorstellen. HR weet zo perfect wie welke training achter de rug of voor de boeg heeft. Onze software integreert naadloos met LTI e-learning platforms.

Ontdek meer
HR Software - Opleiding en ontwikkeling

Features

Het in kaart brengen en structureren van alle professionele opleidingen en persoonlijke ontwikkelingscursussen per werknemer is geen eenvoudige taak voor uw HR-afdeling. Epowerhr ondersteunt HR-managers met een training management module volgens de noden van uw onderneming. Zo bewaart u altijd het overzicht en biedt u op het juiste moment moeiteloos de juiste cursus aan.

 • Integratie LTI e-learning
 • Opleidingscatalogus
 • Koppeling met extern aanbod
 • Goedkeuringsworkflow
 • Informele opleidingen
 • Evaluatieformulieren
 • Opleidingsbudget
 • Verplichte en wederkerende opleidingen

Performance management

Wij ontwikkelen een uitgebreide performance management software die meetbare prestaties van werknemers, afdelingen en processen up-to-date weergeeft. Zo houdt u de vinger voortdurend nauw aan de pols, zonder onnodig papierwerk en met accuraat zicht op voortgang.

Ontdek meer
HR Software - Performance management

Features

Leidinggevenden en medewerkers willen niets liever dan samen de organisatiedoelen bereiken en teams aanzetten tot grootse resultaten. Epowerhr ondersteunt middelgrote en grote bedrijven van A tot Z bij het implementeren van een uitgebreid en gebruiksvriendelijk prestatiemanagementsysteem.

 • Kernresultaatsgebieden
 • Beoordelen van competenties
 • Continue feedback
 • Vastleggen van doelstellingen
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Configuratie per doelgroep
 • Persoonlijke notities
 • Koppeling met comp & ben

Talent reviews & successieplanning

Onze talent review module brengt potentieel en prestaties in beeld. Rekruteerders, HR-medewerkers en leidinggevenden kunnen eenvoudig informatie per teamlid verzamelen. Dankzij het inzicht in uw medewerkersbestand en de ontwikkeling van individuele werknemers, groeit ook het bedrijf.

Ontdek meer
HR Software - Talent reviews en successieplanning

Features

Als HR-afdeling en leidinggevenden is het handig bij te houden wie laag, gewoon of bovengemiddeld presteert, zeker voor successieplanning of doorgroeitrajecten. De Epowerhr talent review module sluit perfect aan bij deze behoefte.

 • Talent pools
 • Eenvoudig invulformulier
 • Bevraging van N+1, N+2, …
 • Visuele weergave in 9-box
 • Open debat tijdens peer reviews
 • Set-up en follow-up actieplan

Onkostennota’s

Epowerhr begeleidt uw HR om komaf te maken met papieren onkostennota’s. Onze tool centraliseert onkostenbonnetjes en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het digitaal uploaden ervan. Er wordt een goedkeuringsflow op maat geïmplementeerd, waardoor ongeldige onkosten niet aanvaard worden.

Ontdek meer
HR Software - onkostennota's

Features

Voeren uw HR-medewerkers de onkostennota’s van uw team manueel één voor één in? Dat kan efficiënter. De module ‘onkostennota’ helpt u om uw administratieve papiermolen te beperken doordat werknemers zelf onkostenbewijzen zoals parkeertickets of kilometervergoeding kunnen toevoegen.

 • Google Maps integratie
 • Koppeling met recente opleidingen
 • Goedkeuringsflow
 • Snelle uitbetaling via de boekhouding

Aan- en afwezigheden

Met onze software kunnen uw medewerkers verlof, overuren en telewerk gemakkelijk aanvragen. Teamoverzichten waarborgen een sluitende verlofplanning. Bij ziekte kunnen ze dit snel doorgeven en het attest kan eveneens opgeladen worden.

Ontdek meer

Features

Vragen medewerkers u hoeveel verlof ze nog over hebben? Vragen medewerkers soms te veel verlof aan? Dat kan gemakkelijker. Onze software helpt medewerkers, leidinggevenden en HR om een goed overzicht te bewaren over verlof en andere afwezigheden. Ook specifieke aanwezigheden kunnen opgevolgd worden.

 • Eenvoudige aanvraag
 • Ziekte-attest opladen
 • Team overzicht
 • Zicht op opgenomen verlofdagen
 • Zicht op resterende verlofdagen
 • Vakantietellers per persoon in te stellen
 • Verschillende types verlof mogelijk
 • Link met uurrooster
 • Goedkeuringsflow

Corporate benefits

Benefits at Work verzamelt alle kortingen op één online platform. Epowerhr integreert automatisch met dit kortingenportaal zodat u en uw medewerkers snel de nieuwe personeelsvoordelen kunnen raadplegen zonder zich opnieuw in te loggen. HR verliest geen tijd aan administratieve opvolging van de bedrijfsvoordelen.

Ontdek meer
HR Software - corporate benefits

Features

Maakt u al gebruik van het voordeelprogramma Benefits at Work? Of overweegt u het benefits program binnenkort aan te bieden aan uw personeel? Epowerhr integreert het online platform van corporate benefits met tal van promoties automatisch in uw bestaande online HR-omgeving.

 • Single Sign-On (SSO)
 • Totaaloplossing
 • Vlotte integratie

Werving & selectie

Wij bieden een stevig hulpmiddel voor de wervings- en selectieflow van uw onderneming. Uw papieren administratie wordt beperkt tot een minimum en een heldere rapporteringsmodule is raadpleegbaar. Uw rekruteringscel kan zich hierdoor toeleggen op haar kerntaken.

Ontdek meer
HR Software - Werving en selectie

Features

Epowerhr biedt in samenwerking met Connexys een recruitmentsoftware die u van start tot stop ondersteunt bij het vinden van de juiste match tussen uw jobomschrijving en toekomstige werknemer. Onze applicatie is een praktische en tijdbesparende aanvulling voor uw gepassioneerde HR-medewerkers.

 • Workflows en e-mail templates
 • Semantische zoekfunctionaliteit
 • Goedkeuringsflow nieuwe vacatures
 • Publicatie naar meerdere websites
 • Vacature delen met uitzendbureaus
 • Uitgebreide rapportering
 • GDPR anonimisering kandidaatgegevens
 • Vlotte communicatie met hiring manager en kandidaten